امروز: جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷
کد خبر: 12872
تاریخ انتشار: ۹:۵۱ ق.ظ - یکشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۲
چاپ خبــر
Share
تاریخی

لیست آثار باستانی شهرستان نایین با تفکیک وآدرس محله

به گزارش پایگاه خبری نایینا  ،

نائین    منزل ولی الله قاسمی فرخ آبادی    نائین-بخش مرکزی-روستای فرح آباد-روبروی قنات-منزل ولی الله قاسمی
نائین    منزل حاج حسین فرح آبادی    نائین-بخش مرکزی-روستای فرح آباد-روبروی قنات-جنب قلعه
نائین    باغ    نائین-بخش مرکزی-روستای فرح آباد-جنب قنات
نائین    قلعه    نائین-بخش مرکزی -روستای فرح آباد-روبروی قنات -قلعه
نائین    مسجد    نائین-بخش مرکزی-روستای فرح آباد-جنب قلعه-مسجد
نائین    بافت رحیم آباد    نائین-بخش مرکزی-مسیر بلان-سمت راست-رحیم آباد
نائین    منزل حسین عاشقی    نائین-بخش مرکزی-حسین آباد عاشق-جنب قلعه علوی-منزل حسین عاشقی
نائین    قلعه علوی    نائین-بخش مرکزی-۶ کیلومتری رحیم آباد-حسین آباد عاشق-قلعه علوی
نائین    قلعه    نائین-بخش مرکزی-حسین آباد عاشق-جنب قنات-منزل سید رضا طباطبائی
نائین    قنات حسین آباد عاشق    نائین-بخش مرکزی-جنب مسجد-قنات
نائین         نائین-بخش مرکزی-روستای حسین آباد-جنب قنات-بافت قدیم روستا
نائین    قلعه    نائین-بخش مرکزی-مسیر بلان-۵کیلومتری رحیم آباد-سمت چپ جاده نجف آباد
نائین    برج دنبه    نائین-بخش مرکزی-مسیر بلان-۳/۵ کیلومتری حسین آباد عاشق-سمت چپ جاده مسیر بلان-روستای دنبه
نائین    بافت دنبه    نائین-بخش مرکزی-سمت چپ مسیر بلان-۳/۵ کیلومتری حسین آباد عاشق-روستای دنبه
نائین    بافت دولت آباد    نائین-بخش مرکزی-سمت راست مسیر سلطان نصیر-روستای دولت آباد خیر آباد
نائین    بافت خیر آباد    نائین-بخش مرکزی-۵۰۰ متری دولت آباد-روستای خیرآباد
نائین    بافت باجمال    نائین-بخش مرکزی-۴ کیلومتری خیرآباد-روستای باجمال
نائین    بافت سنگیچ    نائین-بخش مرکزی-۳ کیلومتری دنبه-روستای سنگیچ-بافت روستا
نائین    برج سنگیچ    نائین-بخش مرکزی-روستای سنگیچ
نائین    قلعه سنگیچ    نائین-بخش مرکزی-روستای سنگیچ
نائین    قنات سنگیچ    نائین-بخش مرکزی-روستای سنگیچ
نائین    خانه اربابی    نائین-بخش مرکزی-روستای سنگیچ-جنب مسجد-خانه اربابی
نائین    بافت آهنگران    نائین-بخش مرکزی-۲ کیلومتری اسفیجان-روستای آهنگران-بافت روستا
نائین    قنات محمد آباد    نائین-بخش مرکزی -۵۰۰ متری شرق بلان-روستای محمد آباد-قنات
نائین    خانه اربابی    نائین-بخش مرکزی-روستای اسفیجان-جنب برج-خانه اربابی
نائین    برج اسفیجان    نائین-بخش مرکزی-روستای اسفیجان-روبروی مخابرات-برج
نائین    قنات اسفیجان    نائین-روستای اسفیجان-جنب مسجد و قنات
نائین    بافت اسفیجان    نائین-بخش مرکزی-۵۰۰ جنوب شرق باجمال -روستای اسفیجان-بافت روستا
نائین    منزل داوود رحیمی    نائین-بخش مرکزی-روستای بلان-جنب حسینیه-منزل داوود رحیمی
نائین    منزل اکبر آقا بلانی    نائین-بخش مرکزی-روستای بلانی-محله وسط-منزل اکبر آقا بلانی
نائین    منزل حاج رضا علی بلانیان    نائین-بخش مرکزی-روستای بلان-محله وسط-منزل رضا بلانیان
نائین    سد بلان-شهید رحیمی    بخش مرکزی-روستای بلان-ابتدای ورودی بلان از سمت نائین-سمت چپ-سد
نائین    کوچه باغ    نائین-بخش مرکزی-روستای بلان-جنب قنات-کوچه باغ
نطنز    خانه گوهر محسن    نطنز-روستای ابیانه
نائین    بافت بلان    نائین-بخش مرکزی-روستای بلان-محله پائین-جنب مسجد-بافت قدیم روستا
نائین    مسجد    نائین-بخش مرکزی-روستای بلان-جنب باغات-محله پائین-مسجد
نائین    پایاب    بخش مرکزی-روستای بلان-محله وسط -پایاب
نائین    قنات بلان    نائین-بخش مرکزی-روستای بلان-روبروی مسجد-قنات
نائین    منزل ابراهیم بلائیان    نائین-بخش مرکزی-روستای بلان-جنب مسجد-منزل ابراهم بلائیان
نائین    کوچه باغ    نائین-بخش مرکزی-روستای کجان-جنب قنات-کوچه باغ
نائین    قنات گاله کجان    بخش مرکزی-روستای گاله کجان-جنب باغات-قنات
نائین    منزل اسد الله یوسفی    نائین-بخش مرکزی-روستای جوی آباد-محله پائین-جنب ساباط پائین
نائین    بافت جوی آباد    نائین-بخش مرکزی-روستای جوی آباد-محله بالا-بافت قدیم روستا
نائین    ساباط بالا    نائین-بخش مرکزی-روستای جوی آباد-محله بالا
نائین    منزل حاج عباس یوسفی    نائین-بخش مرکزی-روستای جوی آباد-جنب مسجد-منزل حاج عباس یوسفی
نائین    ساباط    نائین-بخش مرکزی-روستای جوی آباد-روبروی مسجد
نائین    بافت نصرآباد    نائین-بخش مرکزی-۲ کیلومتری جنوب ملکان-بافت روستای نصرآباد
نائین    قنات نصر آباد    نائین-بخش مرکزی-۲ کیلومتری جنوب ملکان-روستای نصر آباد
نائین    بافت زوروگی    نائین-بخش مرکزی-۱ کیلومتری غرب خاروان-روستای زوروگی
نائین    کوچه باغ    نائین-بخش مرکزی-روستای خاروان-روبروی مسجد-کوچه باغ
نائین    بافت خاروان    نائین-بخش مرکزی-۱ کیلومتری غرب کجان-روستای خاروان-بافت روستا
نائین    قنات خاروان    نائین-بخش مرکزی-۱ کیلومتری غرب کجان-روستای خاروان-قنات
نائین    کوره آجر پزی    نائین-بخش مرکزی-۲ کیلومتری شرق فیض آباد-روستای حجت آباد-کوره آجر پزی
نائین    بافت قرق    نائین-بخش مرکزی-۵۰۰ متری جنوب غرب طاهر آباد-روستای قرق
نائین    قنات طاهر آباد    نائین-بخش مرکزی-روستای طاهر آباد-قنات
نائین    بافت طاهر آباد    نائین-بخش مرکزی-۱/۵ کیلومتری شمال غربی مزیک-روستای طاهرآباد
نائین    قنات ملکان    نائین-بخش مرکزی-روستای ملکان-جنب باغات-قنات
نائین    خانه اربابی    نائین-بخش مرکزی-روستای ملکان-جنب باغات-خانه اربابی
نائین    بافت ملکان    نائین-بخش مرکزی-روستای ملکان-۲ کیلومتری شمال شرقی فخر آباد
نائین    منزل محمد علی سلیمانی    نائین-بخش مرکزی-روستای ملکان-محله بالا-منزل محمد علی سلیمانی
نائین    برج فخر آباد    نائین-بخش مرکزی-۲ کیلومتری جنوب غربی کجان-روستای فخر آباد-برج
نائین    درخت ون    نائین-بخش مرکزی-روستای اسد آباد-بافت قدیم-دامنه کوه
نائین    حمام    نائین-بخش مرکزی-روستای کریم آباد-۴ کیلومتری مزرعه نو حاج قنبری
نائین    قنات جا مکان    نائین-بخش مرکزی-روستای جامکان-جنب باغات
نائین    بافت اسد آباد    نائین-بخش مرکزی-روستای اسدآباد-محله پائین-بافت قدیم-اسدآباد
نائین    کوچه باغ    نائین-بخش مرکزی-روستای اسدآباد-بافت قدیم روستا-روبروی قنات-کوچه باغ
نائین    ساباط    نائین-بخش مرکزی-روستای اسدآباد-بلوار امام خمینی-روبروی مسجد-ساباط
نائین    پایاب    نائین-بخش مرکزی-روستای اسدآباد-پایاب
نائین    قنات اسد آباد    نائین-بخش مرکزی-روستای اسدآباد-بلوار امام خمینی-روبروی مسجد-قنات
نائین    قلعه    نائین-بخش مرکزی-۱/۵ کیلومتری مهر آباد-روستای جامکان-ابتدای روستا-قلعه
نائین    بافت روستای جامکان    نائین-بخش مرکزی-۱/۵ کیلومتری مهرآباد-روستای جامکان
نائین    بافت مهرآباد    نائین-بخش مرکزی-۲ کیلومتری مزرعه نو حاج قنبری-مهرآباد-بافت روستا
نائین    قنات مهرآباد    نائین-بخش مرکزی-روستای مهرآباد-جنب قلعه-قنات
نائین    قلعه    نائین-بخش مرکزی-روستای مهرآباد-جنب قنات-قلعه
نائین    بافت آرند    نائین-بخش مرکزی-۱ کیلومتری جنوب غربی بلان-روستای آرند
نائین    پایاب    نائین-بخش مرکزی-مسیر بلان-۱/۵ کیلومتری مزیک-روستای برزو-پایاب
نائین    بافت برزو    نائین-بخش مرکزی-۱/۵ کیلومتری مزیک-مسیر بلان-سمت چپ-برزو
نائین    بافت بیل آباد    نائین-بخش مرکزی-۳/۵ کیلومتری حسین آباد عاشق-روستای بیل آباد-بافت روستا
نائین    بافت رومند    نائین-بخش مرکزی-روستای رومند-بافت روستا
نائین    پایاب    نائین-بخش مرکزی-۵۰۰ متری شمال آرند-روستای رومند-پایاب
نائین    بافت هامون آباد    نائین-بخش مرکزی-۱/۵ کیلومتری رومند-روستای هامون آباد-بافت روستا
نائین    ساباط    نائین-بخش مرکزی-روستای ورپا بالا-محله وسط-ساباط
نائین    ساباط مجد    نائین-بخش مرکزی-روستای ورپا بالا-جنب مسجد-ساباط
نائین    بافت محله بالا    نائین-بخش مرکزی-روستای ورپا بالا-محله بالا-جنب مسجد جدید-بافت محله بالا
نائین    بافت محله پائین    نائین-بخش مرکزی-روستای ورپا-محله پائین-جنب مسجد پائین-بافت
نائین    آسیاب    نائین-بخش مرکزی-روستای ورپا بالا-جنب باغات-آسیاب
نائین    بافت جنوبی ورپا بالا    نائین-بخش مرکزی-۱/۵ کیلومتری رومند-روستای ورپا-بافت جنوبی
نائین    کوچه باغ    نائین-بخش مرکزی-روستای ورپا بالا-جنب قنات-کوچه باغ
نائین    بافت ورپا پائین    نائین-بخش مرکزی-۳۰۰ متری شمال شرق ورپای بالا-روستای ورپا پائین-بافت روستا
نائین    باغ کجانیچه    نائین-بخش مرکزی-۵۰۰ متری اسفیجان-سمت راست مسیر کوهپایه-روستای کجانیچه
نائین    بافت چپر    نائین-بخش مرکزی-۸۰۰ متری اسفیجان-روستای سمت چپ مسیر کوهپایه-بافت روستا
نائین    بافت محمد آباد چویه-چپربالا    نائین-بخش مرکزی-۱ کیلومتری چپرپائین-سمت چپ مسیر کوهپایه-روستای محمدآباد چویه
نائین    بافت عباس آباد    نائین-بخش مرکزی-روستای محمدآباد چویه-روستای عباس آبادر
نائین    قنات سعد آباد    نائین-بخش مرکزی-روستای سعد آباد-قنات
نائین    خانه اربابی    نائین-بخش مرکزی-۲ کیلومتری محمد آباد چویه-روستای سعد آباد
نائین    بافت سعد آباد    نائین-بخش مرکزی-روستای سعد آباد
نائین    خانه اربابی    نائین-بخش مرکزی-روستای کماباد-۳۰۰ متری جنوب سعد آباد
نائین    بافت کماباد    نائین-بخش مرکزی-روستای کماباد
نائین    منزل علی اکبر ابراهیمی    نائین-بخش مرکزی-روستای سعد آباد-جنب قنات
نائین    پایاب    نائین-بخش مرکزی-روستای سعد آباد-جنب باغات
نائین    مقبره پیرسنگی    نائین-بخش مرکزی-روستای کجان-مقبره پیر سنگی
نائین    مقبره پیر غریب    نائین-بخش مرکزی-روستای کجان-مقبره پیر غریب
نائین    مقبره پیر حاج آقا    نائین-بخش مرکزی-روستای کجان-مقبره پیر حاج آقا سید محمد علی حسینی
نائین    سد قدیم کجان    نائین-بخش مرکزی-کیلومتر ۲/۵ جاده کجان-کوهپایه-سد قدیم کجان
نائین    ساباط    نائین-بخش مرکزی-روستای کجان-محله بالا-جنب مسجد صاحب الزمان
نائین    کتیبه مسجد جامع کجان    نائین-بخش مرکزی-روستای کجان-محله بالا-مسجد جامع
نائین    حمام    نائین-بخش مرکزی-روستای کجان-محله بالا
نائین    آسیاب کجان    نائین-بخش مرکزی-روستای کجان-محله باغات
نائین    بافت کجان    نائین-بخش مرکزی-روستای کجان-خیابان اصلی-محله بالا-بافت روستا
نائین    حسینیه    نائین-روستای کجان-محله بالا-جنب مسجد جامع
نائین    قلعه    نائین-بخش مرکزی-روستای کجان-محله بالا-جنب حسینیه
نائین    مقبره قطب الدین یحیی    نائین-بخش مرکزی-روستای کجان-خیابان اصلی
نائین    سد سنگی -گاله زرده    نائین-بخش مرکزی-روستای کجان-سد گاله زرده
نائین    منزل کوکب فردوسی    نائین-بخش مرکزی-روستای کجان-انتهای خیابان اصلی-فرعی سمت چپ-منزل کوکب فردوسی
نائین    منزل غلامرضا بصیری    نائین-بخش مرکزی-روستای کجان-محله پائین-منزل غلامرضا بصیری
نائین    کوچه باغ    نائین-بخش مرکزی-روستای کجان-محله پائین-کوچه باغ روبروی مسجد
نائین    منزل آقا سید جواد غروی    نائین-بخش مرکزی-روستای کجان-محله بالا-خیابان مسجد صاحب الزمان
نائین    منزل حاج فاطمه عباسی    نائین-بخش مرکزی-روستای کجان-محله بالا-لب خط
نائین    باغات الهی آباد-مزرعه حاج میرزا    نائین-بخش مرکزی-کیلومتر ۲ جاده کجان-کوهپایه-سمت راست-مزرعه حاج میرزا
نائین    قنات صالح آباد    نائین-بخش مرکزی-۳/۵ کیلومتری وندیش-روستای صالح آباد
نائین    قنات محمد آباد    نائین-بخش مرکزی-۶ کیلومتری وندیش -مزرعه محمد آباد
نائین    بافت صالح آباد    نائین-بخش مرکزی-۳/۵ کیلومتری وندیش-روستای صالح آباد
نائین    قبرستان کجان    نائین-بخش مرکزی-روستای کجان-خیابان اصلی-سمت راست جاده
نائین    باغ-آقای سید علی اصغر غروی    نائین-۶ کیلومتری وندیش-محمد آباد
نائین    قنات روستا    نائین-روستای آشنان-قنات
نائین    بافت روستا    نائین-۴ کیلومتری وندیش-روستای آشنان
نائین    قنات کجان    نائین-بخش مرکزی-روستای کجان-محله باغات
نائین    منزل غلامرضا عباسی    نائین-بخش مرکزی-روستای کجان-محله بالا-منزل غلامرضا عباسی
نائین    منزل آقای نوربخش    نائین-بخش مرکزی-روستای کجان-محله بالا-منزل آقای نور بخش
نائین    قنات واشه    نائین-بخش مرکزی-روستای واشه-جنب باغات-قنات واشه
نطنز    خانه عمارت    نطنز-محله حاجیها
نائین    آب انبار حاج لطفی    نائین-بخش انارک-جاده انارک
نائین    آب انبار چاه گربه    نائین-بخش انارک-چاه گربه
نائین    آب انبار چاه شوره بالا    نائین-بخش انارک-چاه شوره بالا
نائین    آب انبار چاه شوره پائین    نائین-بخش انارک-چاه شوره پائین
نائین    آب انبار محمد آباد    نائین-بخش انارک-اسمعیلان-محمدآباد
نائین    آب انبار اسمعیلان    نائین-بخش انارک-اسمعیلان
نائین    بافت قدیم آشتیان    نائین-بخش انارک-روستای آشتیان
نائین    بافت قدیم حجت آباد    نائین-بخش انارک-روستای حجت آباد
نائین    بافت قدیم چفت    نائین-بخش انارک-روستای چوپانان-چفت
نائین    بافت قدیم مزرعه حاج مهدی    نائین-بخش انارک-مزرعه حاج مهدی
نائین    معدن نخلک    نائین-بخش انارک-نخلک
نائین    استراحتگاه حوض شیخ حسن    نائین-بخش انارک-جاده قدیم انارک به چوپانان
نطنز    نخلگاه برزله    نطنز-روستای ابیانه
نائین    چهار طاقی نخلک    نائین-بخش انارک-نخلک
نائین    قلعه بزرگ نخلک    نائین-بخش انارک-نخلک
نائین    برج دیده بانی علم حاج باقر    نائین-بخش انارک-علم حاج باقر
نائین    سیل چاه فربزه    نائین-بخش انارک-نرسیده به چاه فربزه-فرعی سمت راست
نائین    آب انبار مشجری    نائین-بخش انارک-جاده انارک به چوپانان-مشجری
نائین    آب انبار علم حاج باقری    نائین-بخش انارک-علم حاج باقری
نائین    آب انبار صحرا    نائین-بخش مرکزی-صحرای بزرگ نائین
نائین    خانه آیت الله نائینی    نائین-بخش مرکزی-محله نو آباد
نائین    خانه باقریون    نائین-بخش مرکزی-محله نوآباد
نائین    خانه توکلی    نائین-بخش مرکزی-محله نو آباد
نائین    امامزاده سید فاطمه    نائین-بخش مرکزی-محله پنجاهه
نائین    ساباط نکوئی    نائین-بین حسینیه باب المسجد-پنجاهه-نو آباد
نائین    آب انبار میرزا احمد خان    نائین-محله باب المسجد-جنب حسینیه باب المسجد
نائین    کاروانسرای بازار    نائین-داخل بازار تاریخی نائین
نائین    آب انبار مشجری    نائین-بخش انارک-مسیر انارک به چوپانان-مشجری
نائین    آب انبار باغستان    نائین-بخش مرکزی-پشت امامزاده سلطان سید علی
نائین    آب انبار ملا حسن بیگ    نائین-بخش مرکزی-مزرعه کشتخوان
نائین    آب انبار سنگ    نائین-بخش مرکزی-محله کوی سنگ-مجاور حسینیه کوی سنگ
نائین    حمام سر کوچه محمدیه    نائین-بخش مرکزی-محمدیه-محله سرکوچه
نائین    خانه میرزا حیدر علی    نائین-بخش مرکزی-محمدیه-محل سرکوچه
نائین    حمام محمدیه    نائین-بخش مرکزی-محمدیه-پا درخت
نائین    مسجد منصوران    نائین-بخش مرکزی-محمدیه-میدان عاشورگاه به طرف سرکوچه
نائین    قلعه محمدیه    نائین-بخش مرکزی-محمدیه-عاشورگاه-قلعه
نائین    آسیاب آبی ریگاره    نائین-بخش مرکزی-محمدیه-قبرستان محمدیه
نائین    منزل پور اکبری    نائین-بخش مرکزی-محله کلوان-فلکه عزیزخان-شهید پور هاشمی
نائین    آب انبار داخل حسینیه سرای نو    نائین-بخش مرکزی-جنب حسینیه سرای نو
نائین    ساباط سرای نو    نائین-بخش مرکزی-محله سرای نو
نائین    مسجد سکاکی    نائین-محله سرای نو-جنب حسینیه سرای نو
نائین    آسیاب آبی قدیم    نائین-بخش مرکزی-در مسیر قنات
نائین    آب انبار حاج محمد رحیم    نائین-بخش انارک-چوپانان
نائین    آب انبار شیخ حسن    نائین-بخش انارک-مسیر قدیم انارک به چوپانان
نائین    آب انبار علم صدر آباد    نائین-بخش انارک-علم صدر آباد
نائین    حمام محمدیه    نائین-بخش مرکزی-محمدیه-میدان بالا
نائین    آب انبار مسجد سید    نائین-بخش مرکزی-محمدیه-محله پا درخت
نائین    حسینیه پا درخت    نائین-بخش مرکزی-محمدیه-محله پا درخت
نائین    ساباط سر کوچه محمدیه    نائین-بخش مرکزی-محمدیه-محله سرکوچه
نائین    بافت تاریخی محمدیه    نائین-محمدیه
نائین    مجموعه کارگاه های عبا باقی    نائین-بخش مرکزی-محمدیه
نائین    میدان محمدیه    نائین-بخش مرکزی-محمدیه
نائین    آب انبار حاج سید محمد علی    نائین-بخش مرکزی-محمدیه-جنب کارگاه عبا باقی
نائین    خانه دانشور    نائین-بخش مرکزی-محله پنجاهه-جنب حمام پنجاهه
نائین    کاروانسرای صادق حاجی    نائین-بخش مرکزی-داخل بازار تاریخی نائین
نائین    مسجد شیخ مغربی    نائین-بخش مرکزی-داخل بازار تاریخی نائین
نائین    بافت تاریخی نائین    نائین-بخش مرکزی-بافت تاریخی
نائین    مسجد حاجی خان    نائین-بخش مرکزی-جنب امامزاده حیدر-جنب حمام کلوان

 

منبع : هنر دهکده اصفهان ، مسکن شهرسازی اصفهان

چوپانانی در تاریخ ۴ام ، آذر ۱۳۹۳:

کاروانسرای شاه عباسی – عباس آباد چوپانان
حمام عباس آّباد چوپانان
بافت روستای عباس آّاد چوپانان
معدن طلای خونی چوپانان
حمام چوپانان
مسجد جامع چوپانان
بافت روستای کبودان چوپانان
برج دیده بانی کبودان چوپانان
قنات های چوپانان حجت آّباد و آشتیان
بافت روستای زرومند چوپانان

نام و نام خانوادگی: (موردنیاز)
پست الکترونیک: (موردنیاز)
آدرس اینترنتی:
درج دیدگاه:
آخرین اخبار
پربیننده ترین ها